KONKURS

zbliża się finał XVII Letniego Salonu Muzycznego i dlatego też ogłaszamy konkurs na hasło reklamujące tegoroczny Salon i Bażantarnię a wszystko to w kontekście 777 urodzin Elbląga. Regulamin jest bardzo prosty:
1. każdy może wziąć udział w konkursie
2. należy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. przesłać: wiersz, hasło reklamowe, fraszkę itp zarówno związaną z Salonem, Bażantarnią jak i 777 urodzinami Miasta (ilość prac dowolna)
3. termin nadsyłania prac 08 sierpnia 2014 r.; ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody - niespodzianki 10 sierpnia w Bażantarni w trakcie koncertu
Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo publikowania nadesłanych tekstów

PROMOCJE 2013

To program stypendialny realizowany od ponad 10 lat przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalnego a jego celem jest wspieranie uzdolnionych artystycznie młodych elblążan.

Również i w roku 2013 chcemy pomóc w realizacji marzeń, którego fundusz tworzą wpłaty    z 1% oraz środki własne ETK.

Zapraszamy młodych i wybitnie uzdolnionych elblążan do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w terminie do 31 października 2013 r.

REGULAMIN

PROGRAMU STYPENDIALNEGO "PROMOCJE 2013"

I. Cel programu:

Celem programu jest:

1. udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki                                                                                                                      2. promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej

II. Odbiorcy programu

Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych artystów (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających w Elblągu

III. Organ decydujący o przyznaniu stypendium:

Stypendia przyznawane są przez Radę ETK, która ustala również wysokość stypendium, indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Rady są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IV. Kryteria przyznawania stypendium:

O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.

1. Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.                                          2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.

V. Forma stypendium:

Stypendia są udzielane w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp

VI. Zasady organizacyjne:

Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK - ul. Wodna 1A; 82-300 Elbląg następujące dokumenty:

1. Podanie/wniosek                                                                                                   2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów)         3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki                                                           4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału (po realizacji) 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu stypendialnego - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)                                                                                             6. Termin składania dokumentów: 31 października 2013 r.

VII. Osoby, które uzyskają stypendium zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych w celach promocyjnych.

VIII. Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Rady ETK

IX. Program stypendialny realizowany jest z wpływów z 1% i środków własnych ETK

X. Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Rada ETK

 

 

I. Cel

pro

 

PROMOCJE 2011

Krzysztof Bidziński

Urodził się w 1979 roku w Elblągu. Zajmuje się wieloma dziedzinami nauki i sztuki m.in. historią, dokumentalistyką oraz muzyką. Od 1998 roku udziela się artystycznie nie tylko na lokalnej scenie. Koncertował m.in w Krakowskiej Piwnicy Artystyczno-Muzycznej "Faust" oraz w Elbląskim Centrum Sztuki Galeria El. Na swoim koncie ma kilkanaście wydawnictw zrealizowanych własnym sumptem.

W marcu 2007 roku uruchomił archiwum cyfrowe www.muzycznyelblag.pl opisujące historię elbląskiej muzyki z lat 1945-2011. Od 2007 roku prowadzi w Radiu EL audycję "Elbląska Encyklopedia Muzyczna". W 2009 roku był kuratorem wystawy multimedialnej "Elbląska Scena Muzyczna". Od 5 lat opisuje historię zespołów w lokalnej prasie.

Najważniejsze wydawnictwa: Plankton (siedem płyt, 1998-2006), "TERAZ MY, Reszta może poczekać 2" (kompilacja z elbląskimi grupami, producent, reklama 2009); "Muzyczna Warmia i Mazury" (kompilacja z grupami z Warmii i Mazur, producent, reklama, 2010, "Elbląska Encyklopedia Muzyczna 1945-2010" (wersja elektroniczna 2010); "Elbląska Encyklopedia Muzyczna 1945-2010" (wersja tradycyjna 2011), W przygotowaniu: "Elbląska Encyklopedia Muzyczna 1237-2015".

W październiku 2011 roku otrzymał nagrodę w Sopockim III Ogólnopolskim Konkursie "Wspomnienia Miłośników Rock'n'Rolla". W marcu 2011 roku w ramach "Elbląskich Nagród Kulturalnych" otrzymał nagrodę "Kreatora Kultury" za rok 2010.

 

Wiktoria Głowińska

Jest uczennicą ZPSM II stopnia w Elblągu w klasie skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej i jest dopiero na początku swej drogi artystycznej. Dlatego też obecnie najważniejsze jest podnoszenie kwalifikacji na min. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Białoszycach, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Łańcucie. Przygotowany repertuar konkursowy miała okazję zaprezentować podczas warsztatów mistrzowskich w Zakopanem a koncert odbył się w willi Karola Szymanowskiego "Atma".

W minionym roku otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie "Talents of Europe 2010" na Słowacji, a w bieżącym również wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych, który odbył się w Elblągu.

 

Dominik Grędziński

Urodził się w Elblągu w 1988 roku. Tu ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną a obecnie jest studentem roku dyplomowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu. Jego profesorem jest Bogdan Ocieszak.

Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym biorąc udział w konkursach, warsztatach czy festiwalach. ma na swoim koncie m.in. wyróżnienia: na IX festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim, w 42 Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XIV Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach. Swój warsztat doskonalił m.in. pod okiem prof. Alessandro Travaglini. Przed nim 2 dyplomowe recitale ale i kolejne konkursy czy warsztaty.

 

Magdalena Jędrzejewska

Jest studentką pierwszego roku historii sztuki w Gdańsku. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, "lecz by powiedzieć o szkołach, które w większości ukształtowały to, kim teraz jestem, muszę podkreślić moją 10 letnią naukę w elbląskiej szkole muzycznej. To właśnie tam zaszczepiono we mnie, bynajmniej nie siłą, wielką miłość do muzyki, głównie klasycznej, poważnej, aczkolwiek własnymi drogami pokochałam tę rozrywkowa. W wieku 5 lat zaczęłam naukę gry na fortepianie, gram wciąż i mam zamiar nadal starać rozwijać się w tym kierunku. Od niecałego roku również gram na klawesynie wraz z mistrzem Ryszardem Skotnickim, dzięki Jego pomysłowi muzykę dawną. Okazało się to być moją nową pasją.

Myśl o malarstwie czy jakimkolwiek działaniu plastycznym urodziła się całkiem niedawno, bo dopiero w liceum - zaczęłam uczęszczać do pracowni Pani Katarzyny Smei - Skulimowskiej w Młodzieżowym Domu Kultury i pokochałam malarstwo. Tak się stało, że odnalazłam potrzebę wyrażania się tym rodzajem mowy.

Interesuje mnie wiele rzeczy, aczkolwiek klarownym stało się, że do życia niezbędna jest mi muzyka, malarstwo i chodzenie po górach, więc na tym głównie się skupiam.

Najważniejszym jednak motorem w moim życiu jest postać mojego Taty, Janusza Jędrzejewskiego, mojego autorytetu w wielu dziedzinach - muzyki, sztuki w ogóle, miłości do gór, czy nade wszystko, wiary".

 

Karolina Kardas

Karolina jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, a obecnie studentką pierwszego roku malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Na uczelnię dostała się z bardzo dobrym wynikiem.

Osiągniecie tego upragnionego celu wymagało ogromnego zaangażowania i pracy. Warsztat (przygotowanie do egzaminu) zdobyłam między innymi w pracowni plastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu prowadzonej przez panią Katarzynę Smeję-Skulimowską. W MDKu na wystawie zbiorowej w 2010 i 2011 roku znalazło się kilka moich prac rysunkowych i malarskich.

Natomiast w CSE "Światowid" poznałam inne techniki plastyczne takie jak batik,linoryt, ceramika i rzeźba. Owoce pracy znalazły się na pokonkursowej wystawie "Ceramiony 2010". Zdobyłam również wyróżnienie w konkursie plastycznym "Kompozycje 2009".

Aktywnie uczestniczę w wielu imprezach kulturalnych np. w cyklicznym już Maratonie Artystycznym. Malarstwo jest główną dziedziną sztuki, którą się zajmuje, ale nie jedyną. Moją druga pasją jest teatr. Prowadziłam koło teatralne w III Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu i jednocześnie byłam liderem grupy kuglarsko-tetralnej 'Diverit" W 2010 roku pełniłam funkcję reżysera i scenografa spektaklu teatru ognia wieńczącego projekt "Objazdowy Teatr Cyrkowy" z programy "Młodzież w Działaniu".

 

Monika Matysiak

Urodziła się w 1994 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu w klasie mgr Beaty Glazy-Sutt. Od 2008 roku jej nauczycielem jest prof. Krystyna Jurecka. Monika uczestniczyła w wielu konkursach (min. I i II Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, Kocian Violin Competition w Czechach, X Makroregionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych w Gdąnsku) oraz w warsztatach muzycznych (Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie oraz Międzynarodowej Akademii Muzycznej w Bałoszycach). Jest laureatką "Przedwiośnia Talentów" oraz Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

 

Barbara Misiewicz

Urodziła się w Elblągu i tu rozpoczęła naukę gry na wiolonczeli w klasie znakomitego pedagoga prof. Olega Studnickiego w elbląskiej szkole muzycznej. Kolejnym etapem jej życia muzycznego były studia muzyczne na Royal Scottish Academy of Music and Drama w Glasgow uzyskując tytuł Bachelor of Music i Postgraduate Diploma w klasie profesora Johannesa Goritzkiego. Obecnie kontynuuje studia mistrzowskie w konserwatorium w Szwajcarii.

Ubiegłe lata przyniosły jej wiele sukcesów: nagrodę Ian D Watt I Dunbar Gerber w dziedzinie muzyki kameralnej, finał prestiżowego konkursu Governor's Recital Prize Królewskiej Akademii, a także nagrodę w dziedzinie "najlepszy muzyk orkiestrowy" za rok 2007/2008. W listopadzie Barbara została zaproszona na festiwal wiolonczelowy Cello Biennale w Amsterdamie, gdzie zagrała przed Nathanielem Rosen (czołowy przedstawiciel gry wiolonczelowej w Stanach Zjednoczonych, uczy w Manhattan School of Music). Była solistką na otwarciu Kelvingrove Museum uczęszczanym przez królową Elżbietę II, jest regularnie zapraszana na Cantilena Festival na wyspie Islay, gdzie gra u boku profesorów z Akademii Królewskiej.

 

Piotr Olejnik

Urodził się 12 lutego 1984 roku w Elblągu. Jest niezawodowym wokalistą, pianistą i kompozytorem. Swoją karierę artystyczną rozpoczął w 2002 roku w elbląskim Młodzieżowym Domu Kultury pod czujnym okiem Niny Dziwniel.

 

W roku 2003 roku Piotr Olejnik wygrał finał wojewódzki pod hasłem "Narkotyki-Nie, bo nie" w Olsztynie. Zwycięstwo przyniosło mu skomponowanie muzyki do spektaklu pod tym samym tytułem. Obecnie, Piotr Olejnik komponuje piosenki do wierszy Juliana Tuwima, Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego, Ernesta Brylla, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Bolesława Leśmiana i wielu innych.

W latach 2004-2007 Piotr Olejnik studiował na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Później przez rok kształcił się na wydziale wokalnym Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień. Zdobył m.in. drugą nagrodę na "Ogrodach Piosenek" - Festiwalu Piosenki Studenckiej w Lublinie, wyróżnienie na Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie, trzecią  nagrodę na Festiwalu Piosenki Autorskiej "Oranżeria" w Radzyniu Podlaskim. Pierwszym, zarejestrowanym nagraniem Piotra był koncert w ówczesnym Teatrze Dramatycznym w Elblągu, który odbył się na Małej Scenie, w 2005 roku. Wydarzenie to zostało zarejestrowane na specjalnym wydawnictwie i stanowi oficjalny początek dyskografii Piotra i jego zespołu.

 

Tomasz Steńczyk

Jest wokalistą, gitarzystą i liderem wielu zespołów. Przede wszystkim zajmuje się muzyką autorską oraz w coraz szerszym zakresie piosenką artystyczną.

Lista jego nagród jest bardzo pokaźna, do tych najważniejszych zaliczyć należy:

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku (2011) - Grand Prix

Grechuta Festival Kraków (2010) - I miejsce i nagroda Prezydenta Krakowa

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy poezję" Olsztyn 2010 - I nagroda

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury (2010)

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Elbląga (2011)

A te najnowsze nagrody to: I miejsce na 47 Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie oraz został wyróżniony statuetką "Złote Serce" w Ogólnopolskim Konkursie Twórców i Wykonawców "Piosenkarnia", będącym częścią Festiwalu Twórczości Korowód (Kraków).

 

Przemysław Świerk

Urodził się w Elblągu w 1991 roku, gdzie ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie altówki. Naukę w szkole średniej kontynuował już w Bydgoszczy a obecnie jest studentem I roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyregentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, kierunek Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność instrumentalistyka Jazzowa - gitara elektryczna.

Na swoim koncie ma liczne koncerty na terenie Bydgoszczy i okolic, w tym koncerty z Bydgoskim Chórem Gospel. Jest laureatem nagrody Rady Miasta Bydgoszczy za "współtworzenie i udział w projekcie poświęconym Józefowi Święcickiemu".

W swojej krótkiej muzycznej biografii odnotował:

I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym "Młode Talenty 2010" w kategorii Zespoły Muzyczne (Zespół LORFE)

udział w Warsztatach Muzycznych w Końskich (2010), Sielpia i Bolesławiec (2011)

2 krotny udział w programie Telewizji Polsat "Must Be The Music" (Zespół LORFE) (2011)

wykładowca podczas warsztatów gitarowych w ramach "Bruk Festival w Olsztynie (lipiec 2011)

udział w rejestracji koncertu DVD zespołu Pilichowski Band (Kliczków, 11-12.08.2011).

Interesuje mnie wiele rzeczy, aczkolwiek klarownym stało się, że do życia niezbędna jest mi muzyka, malarstwo i chodzenie po górach, więc na tym głównie się skupiam. w Radzyniu Podlaskim. Pierwszym, zarejestrowanym nagraniem Piotra był koncert w ówczesnym Teatrze Dramatycznym w Elblągu, który odbył się na Małej Scenie, w 2005 roku. Wydarzenie to zostało zarejestrowane na specjalnym wydawnictwie i stanowi oficjalny początek dyskografii Piotra i jego zespołu.

STYPENDYŚCI PROMOCJE 2012


to program wsparcia utalentowanych artystycznie młodych mieszkańców Elbląga.To pomysł, który zrodził się w 2001 roku. Kontynuowanie tej inicjatywy jest możliwe dzięki wpływom z 1 %. Stypendystami w 2012 roku zostali:

 

 

KAROLINA KARDAS - absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu a obecnie studentka II roku malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych oraz I roku Edukacji Artystycznej na toruńskim uniwersytecie. Prace Karoliny były prezentowane na wystawach zbiorowych a obecnie przygotowuje się do wystawy indywidualnej.

 

PRZEMYSŁAW ŚWIERK - urodził się w Elblągu i tu ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie altówki. Naukę w szkole średniej kontynuował w Bydgoszczy a obecnie jest studentem bydgoskiej Akademii Muzycznej na wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa; specjalność: instrumentalistyka jazzowa - gitara elektryczna.

 

DOMINIK GRĘDZIŃSKI - jest elblążaninem i tu ukończył wszystkie szczeble edukacji muzycznej w klasie klarnetu. W 2012 roku ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest doktorantem na tej uczelni.