Archiwum kategorii: Sprawozdania

2017 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2017 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2017 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2017

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Finansowe | Możliwość komentowania 2017 Bilans została wyłączona

2016 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2016 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2016 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2016

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2016 Bilans została wyłączona

2015 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2015 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2015 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2015

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2015 Bilans została wyłączona

2014 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2014 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2014

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2014 Bilans została wyłączona

2013 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2013 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2013 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2013

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2013 Bilans została wyłączona

2012 Bilans

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2012 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2012

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2012 Bilans została wyłączona

2011 Bilans

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2011 Bilans została wyłączona

2010 Bilans

REGON: 811425 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na koniec roku wiersz PASYWA Stan na koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 823661,66 I Wartości niematerialne i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2010 Bilans została wyłączona

2010 Rachunek wyników

REGON: 811425 WYSZCZEGÓLNIENIE A Przychody z działalności statutowej 51070,95 1 Składki brutto określone statutem 2376,00 2 Urząd Miejski 33500,00 3 Darowizny 5266,20 4 Urząd Marszałkowski 0 5 Wpływy z opłat działalności statutowej 9928,75 B Koszty realizacji zadań statutowych 39091,30 C … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Finansowe | Możliwość komentowania 2010 Rachunek wyników została wyłączona

2017

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2017

Zaszufladkowano do kategorii Merytoryczne | Możliwość komentowania 2017 została wyłączona