Zarząd ETK

kadencja 17.02 1966 – 3.04.1968
1. Mirosław Demichowicz – prezes
2. Michał Lacheta – wiceprezes
3.Włodzimierz Sak – wiceprezes

kadencja 03.04.1968 – 18.04.1970
1. Janusz Hankowski – prezes
2. Stefania Dejewska – wiceprezes
3. Ryszard Tomczyk – wiceprezes
4. Mirosław Demichowicz – wiceprezes

kadencja 18.04.1970 – 02.10.1972
1. Janusz Hankowski – prezes
2. Włodzimierz Sak – wiceprezes
3. Ryszard Tomczyk – wiceprezes
W 1970 roku Włodzimierza Saka na stanowisku wiceprezesa zastąpił Stanisław Barański.
W 1971 roku z funkcji prezesa rezygnował Janusz Hankowski, jego miejsce zajął Ryszard Tomczyk, Janusz Hankowski został wiceprezesem

kadencja 02.10.1972 – 23.05.1975
1. Ryszard Tomczyk – prezes
2. Janusz Hankowski – wiceprezes
3. Janusz Pęcherzewski – wiceprezes

kadencja 23.05.75- 31.01.1978
1.Wiktor Kamiński – prezes
2.Daniela Szyca – wiceprezes
3.Janusz Welizarowicz – wiceprezes

kadencja 31.01.78- 09.12.1982
1. Mirosław Dymczak – prezes
2. Jerzy Piekarski – wiceprezes
3. Lesław Witomski – wiceprezes

kadencja 09.12.82- 30.01.1985
1. Bożenna Janikowska – prezes
2. Ryszard Tomczyk – wiceprezes
3. Ryszard Zumkowski – wiceprezes

Kadencja 30.01.85- 17.05. 1988
1. Bożenna Janikowska – prezes
2. Ryszard Tomczyk – wiceprezes
3. Ryszard Zumkowski – wiceprezes

kadencja 17.05 1988 – 28.11.1990
1. Bożenna Janikowska – prezes
2. Janusz Hankowski – wiceprezes
3. Janusz Ryszkowski – wiceprezes
4. Ryszard Tomczyk – wiceprezes
Od 31 stycznia do 28 listopada funkcję prezesa pełnił Ryszard Tomczyk, jego zastępcami byli: Janusz Hankowski i Janusz Ryszkowski

kadencja 28.11.1990- 07.11.94
1. Witold Gintowt-Dziewałtowski – prezes
2. Janusz Ryszkowski – wiceprezes
3. Ryszard Tomczyk – wiceprezes

kadencja 07.11.94 -29.11. 1996 
1. Danuta Mańkut – prezes
2. Bożena Kamińska – wiceprezes
3. Janusz Ryszkowski – wiceprezes

kadencja 29.11.96 – 05.03.99
1. Danuta Mańkut – prezes
2. Kazimierz Arbart – wiceprezes
3. Bożena Kamińska – wiceprezes

kadencja 05.03.99 – 10.05.2001
1. Danuta Mańkut – prezes
2. Kazimierz Arbart – wiceprezes
3. Bożena Kamińska – wiceprezes

kadencja 10.05.2001 – 02.02.2006
1. Danuta Mańkut – prezes
2. Kazimierz Arbart – wiceprezes
3. Bożena Kamińska – wiceprezes
Kadencję Rady ze względu na obchody 40-lecia ETK i chorobę prezes Danuty Mańkut przedłużono do lutego 2007

kadencja 15.02.2007 – 31.01.2011
1. Danuta Mańkut – prezes
2. Kazimierz Arbart – wiceprezes
3. Bożena Kamińska – wiceprezes

kadencja 01.02.2011 -16.03.2015

1. Teresa Wojcinowicz – prezes
2. Danuta Mańkut – wiceprezes
3. Stanisław Pestka – wiceprezes

kadencja 16.03.2015 – 08.04.2019

1. Teresa Wojcinowicz – prezes
2. Danuta Mańkut – wiceprezes
3. Stanisław Pestka – wiceprezes

kadencja 08.04.2019 – 2023

1. Teresa Wojcinowicz – prezes
2. Danuta Mańkut – wiceprezes
3. Kamil Zimnicki – wiceprezes