Zarząd ETK

Teresa Wojcinowicz – prezes
Danuta Mańkut – wiceprezes
Kamil Zimnicki – wiceprezes                                                                        Krystyna Greczycho – sekretarz
Bożena Kamińska – członek Zarządu
Halina Różewicz-Książkiewcz – członek Zarządu
Elżbieta Mieczkowska – członek Zarządu