Rada ETK

Teresa Wojcinowicz – prezes
Danuta Mańkut – wiceprezes
Stanisław Pestka – wiceprezes
Bożena Kamińska – skarbnik
Krystyna Greczycho – sekretarz
Halina Różewicz-Książkiewcz – członek
Zbyszek Opalewski – członek