2012 Bilans

Sprawozdanie finansowe

dostępne w pliku pdf: Bilans 2012
dostępne w pliku pdf: Rachunek 2012