2017 Bilans

Sprawozdanie finansowe

dostępne w pliku pdf: Bilans 2017
dostępne w pliku pdf: Rachunek 2017
dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2017