PROMOCJE 2018

Przed nami szansa na kolejne stypendia dla młodych i utalentowanych elblążan w ramach projektu „Promocje”, który jest realizowany od 2001 roku ale Elbląskie Towarzystwo Kulturalne od początku swojej działalności wspiera lokalne środowisko artystyczne. Fundusz projektu stypendialnego tworzą wpływy z 1 % oraz środki własne ETK. Celem programu jest wspieranie utalentowanych elblążan (do 35. roku życia). Stypendium można otrzymać m.in. na nagranie płyty, organizację wystawy, udział w warsztatach a od kilku lat jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego  na realizację oryginalnej inicjatywy przez animatorów życia kulturalnego Elbląga. Na zgłoszenia czekamy do końca października 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze ETK (poniedziałek w godz.– 12) lub za pośrednictwem poczty e mail: etkelblag@interia.pl.   

   REGULAMIN                                                                                                                                                                                      

 1. Cel programu:

Celem programu jest:

 1. udzielenie pomocy finansowej młodzieży szczególnie uzdolnionej w różnych dziedzinach sztuki.
 2. promocja młodych talentów w miejscowym środowisku oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 3. Odbiorcy programu:

Program stypendialny skierowany jest do studentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą oraz młodych twórców (do 35 roku życia) rozpoczynających drogę artystyczną a mieszkających  w Elblągu.

 • Organ decydujący o przyznaniu stypendium:

Stypendia przyznawane są przez Zarząd ETK, która ustala również wysokość stypendium indywidualnie dla każdego wniosku. Decyzje Rady są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 1. Kryteria przyznawania stypendium:

O stypendia mogą ubiegać się studenci, laureaci nagród i wyróżnień  w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, przeglądach z różnych dziedzin sztuki.

 1. Młodzi twórcy (do 35 roku życia) mieszkający w Elblągu, rozpoczynający drogę artystyczną, przygotowujący koncerty, wystawy, wydanie płyty, książki itp.
 2. Studenci i artyści na udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, festiwalach, konkursach, przeglądach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 3. Forma stypendium:

Stypendia udzielane są w formie finansowej i przyznawane w ciągu roku w zależności od potrzeb do wyczerpania limitu środków lub organizacyjnej poprzez organizację koncertu, wystawy, spotkania autorskiego itp.

 1. Zasady organizacyjne:

Ubiegający się o stypendium składają w siedzibie ETK – ul. Wodna 1 A 82- 300 Elbląg  następujące dokumenty:

 1. Podanie/ wniosek;
 2. Zaświadczenie i opinię z uczelni, kopie nagród, dyplomów itp. (dotyczy studentów);
 3. Scenariusz imprezy, koncertu, wystawy, książki;
 4. Zgłoszenie na kurs mistrzowski, festiwal, konkurs oraz potwierdzenie udziału (po realizacji).
 5. Termin składania dokumentów: 31 października 2018
 • Osoby, które uzyskają stypendia zobowiązane są do promowania ETK i Elbląga w swoim środowisku, mediach i wystąpieniach publicznych oraz materiałach promocyjnych a ponadto wyrażają zgodę na wykorzystanie przez ETK swoich danych osobowych w celach promocyjnych.
 • Z programu stypendialnego nie mogą korzystać dzieci członków Zarządu ETK.
 1. Program stypendialny realizowany jest z wpływów z „1 %” i środków własnych ETK
 2. Wszelkie zmiany regulaminu zatwierdza Zarząd ETK.

Regulamin zatwierdzony 01-10-2018 r.

na zdjęcie stypendyści z 2017 r. „Banda Czworga” (koncert w ramach XXI Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2018)