PROMOCJE 2020

Rok 2020 zapisze się już na zawsze w naszej pamięci, jako nieprzewidywalny a tym samym wszystko jest inne. W tym roku nie będzie tradycyjnego Koncertu Donacyjnego. Wolontariuszom, darczyńcom, partnerom dziękować będziemy wirtualnie w grudniu. Nie wręczymy też tradycyjnie stypendiów „Promocje” a odbędzie się to również w świecie Internetu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przekazali swój 1 % podatku na rzecz Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego a tym samym mogliśmy sfinansować stypendia.  Kim są tegoroczni beneficjenci? Jest ich troje i reprezentują trzy dziedziny sztuki.

Alicja Król z Elblągiem związana niedawno, ale już zapadła w naszej pamięci.  Jak pisze o sobie: „z zamiłowania — arcyleń, z powołania — artystka, z wykształcenia – magister sztuk pięknych”. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. W latach 2008 – 2010 poznawała podstawy warsztatu plastycznego pod okiem artysty Zbigniewa Sawaryna. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Plastyczne w Kielcach na specjalizacji tkanina artystyczna. W 2017 roku obroniła dyplom z kierunku Grafika I stopnia na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym (dawnej Akademii) im. Jana Długosza w Częstochowie na specjalizacji – grafika artystyczna. Rozpoczęcie i kontynuacja studiów II stopnia było kolejnym krokiem na drodze do tytułu magistra sztuk pięknych. Po obronie dyplomu postanowiła zamieszkać i tworzyć w Elblągu. Od marca 2020 roku związana z Centrum Spotkań Europejskich ,,Światowid”. Uczestniczka ponad dwudziestu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą (Stany Zjednoczone, Holandia, Dania). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią, grafiką warsztatową i cyfrową. Stypendium chce przeznaczyć na projekt plastyczny „Żuławy okiem wiedźmy”, łączący  fotografię, grafikę cyfrową i malarstwo. Prace będą przedstawiały w sposób subiektywny i ekspresywny następujące tematy: pejzaże, pejzaże ze sztafażem, faunę i florę oraz sceny rodzajowe.

Ewelina Bemnarek z Elblągiem związana jest od urodzenia a obecnie najbardziej związana jest (zawodowo) z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Z wykształcenia muzyk, aktorka a w życiu zawodowym doskonale te obie pasje łączy. Gra na fortepianie, perkusji, uprawia taniec współczesny, klasyczny, historyczny, ludowy, śpiew rozrywkowy, klasyczny, biały, a do tego dyrygowanie, prowadzenie imprez. W swoim dorobku artystycznym ma wiele już znaczących ról, m.in.: „Studium o Hamlecie”, reż. Przemysław Wasilkowski, PSA w Olsztynie, rola: Hamlet, Ofelia, Niania.  „Ulga”, reż. Daria Kasperek, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, rola: Sary; „Anna Karenina”, reż. Janusz Kijowski, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, „Lot na kukułczym gniazdem”, reż. Igor Gorzkowski, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie. Poza tym liczne koncerty, ale i ma już w swoim dorobku kilka nagród.   Stypendium chce przeznaczyć na warsztaty doskonalące kunszt aktorski.

Miłosz Janiak również związany z Elblągiem. Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. W 2014 roku ukończył OSM II stopnia w klasie wiolonczeli Tomasza Przyborowskiego i naukę kontynuował w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności Muzyka kościelna. Zafascynowany śpiewem chóralnym założył w Elblągu Elbląski Chór Kameralny (2016 r.) . Praca z tym zespołem przez okres półtora roku sprawiła, że podjął decyzję o rozpoczęciu studiów magisterskich w specjalności Dyrygentura chóralna i w 2019 roku, w Gdańsku, odbył się koncert dyplomowy, podczas którego wraz z orkiestrą i Elbląskim Chórem Kameralnym wykonano „Requiem” Aharona Harlapa. 

Współpracował m.in. z zespołami: „Supra Vocalis Ensamble”, „Vox Intensa”, „Polski Narodowy Chór Młodzieżowy” zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W roku 2018 rozpoczął Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  Stypendium chce przeznaczyć na zakup instrumentu, który ułatwi mu pracę zawodową.