Merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2013

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2012

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2011

Czytaj dalej

Sprawozdanie Merytoryczne 7. Cele stowarzyszenia (wyciąg ze statutu ETK) – działalność kulturalna, edukacyjna, rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców miasta – podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych, organizacyjnych i wydawniczych – wspieranie i promowanie lokalnych twórców i działaczy kultury, z środowisk kulturotwórczych a w szczególności uzdolnionej młodzieży – przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku […]

Czytaj dalej