sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Rachunek wyników – graf. informacja dodatkowa za 2017 Wydruk bilansu