Finansowe

Plik podpisany podpisem elektronicznym XML

Czytaj dalej

Rachunek wyników – graf. informacja dodatkowa za 2017 Wydruk bilansu

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2017 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2017 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2017

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2016 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2016 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2016

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2015 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2015 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2015

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2014 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2014

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2013 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2013 dostępne w pliku pdf: Informacje dodatkowe 2013

Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe dostępne w pliku pdf: Bilans 2012 dostępne w pliku pdf: Rachunek 2012

Czytaj dalej

REGON: 811425 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na koniec roku wiersz PASYWA Stan na koniec roku A Aktywa trwałe A Fundusze własne 823661,66 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 881034,80 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III […]

Czytaj dalej