Finansowe

REGON: 811425 WYSZCZEGÓLNIENIE A Przychody z działalności statutowej 51070,95 1 Składki brutto określone statutem 2376,00 2 Urząd Miejski 33500,00 3 Darowizny 5266,20 4 Urząd Marszałkowski 0 5 Wpływy z opłat działalności statutowej 9928,75 B Koszty realizacji zadań statutowych 39091,30 C Wynik finansowy z dział. Statutowej (wielkości dodatnie lub ujemne A-B) 11979,65 D Koszty administracyjne 96069,15 […]

Czytaj dalej