Sprawozdania

REGON: 811425 WYSZCZEGÓLNIENIE A Przychody z działalności statutowej 51070,95 1 Składki brutto określone statutem 2376,00 2 Urząd Miejski 33500,00 3 Darowizny 5266,20 4 Urząd Marszałkowski 0 5 Wpływy z opłat działalności statutowej 9928,75 B Koszty realizacji zadań statutowych 39091,30 C Wynik finansowy z dział. Statutowej (wielkości dodatnie lub ujemne A-B) 11979,65 D Koszty administracyjne 96069,15 […]

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2017

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2016

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2015

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2014

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2013

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2012

Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne dostępne w pliku pdf: 2011

Czytaj dalej

Sprawozdanie Merytoryczne 7. Cele stowarzyszenia (wyciąg ze statutu ETK) – działalność kulturalna, edukacyjna, rekreacyjno-rozrywkowa na rzecz mieszkańców miasta – podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych, organizacyjnych i wydawniczych – wspieranie i promowanie lokalnych twórców i działaczy kultury, z środowisk kulturotwórczych a w szczególności uzdolnionej młodzieży – przybliżanie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku […]

Czytaj dalej